Vår Bygdegård var tidigare en skola!

1955 var Fegens nya skola färdigbyggd. Den byggdes i gult tegel. I suterrängvåningen låg träslöjdsal, pannrum, kök, matsal och elevernas toaletter samt ett par utrymmen, som skulle blivit skyddsrum. Intill entrén låg lärarrum, förråd och torkrum. En trappa upp låg tre lärosalar samt ett mindre rum som skolbibliotek. Gymnastiksal byggdes först omkring tio år senare.

Bygget innefattade även tre tjänstebostäder, utmed Uhlabovägen, för lärarna. Det minsta huset var till småskollärarinnan och de två större husen var till folkskollärarna. 

 

 

 

 

 

Fegens skola lades ner år 1984, skolan var då 29 år gammal. Därefter användes skolan under en period till kvällskurser av olika slag, biblioteksverksamhet och lärarrummet var då lokalredaktion för Hallands nyheter.

 

 

 

 

Fegens Bygdegårdsförening, en ideell förening, bildades år 2009. Verksamhetens ändamål är: Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler. Bygdegårdens lokaler kan ses på bilder - och bokas - under rubriken "Uthyrning". 

Den första hyresgästen blev: Siklöjans förskola, ett föräldrakooperativ, som öppnade i Fegens Bygdegård hösten 2009.       Efter åtta års verksamhet, år 2017, tvingades den dock att stänga pga stort renoveringsbehov av lokalerna där. 

Texten hämtad från "Gunnarp vår hembygd - skolväsendet i Gunnarps socken" - skrivet av Ingrid Johansson, samt från Hallands Nyheter.